The Savior of Commodore

C ommodore thất bại trong việc tận dụng thành công của C64, một thị trường trò chơi chưa từng có. C128 hầu như không có sự phát triển của trò chơi và không chuyển đổi người dùng C64 sang các máy …

bonus

Tài liệu thưởng Chương phần tiền thưởng đầu tiên của máy tính TIM và KIM-1 được phát hành vào ngày 10 tháng 7 năm 2006. Nó có sẵn dưới dạng tệp PDF. Để đọc tài liệu này bạn cần phải có …

On the Edge

Philadelphia City Paper Ngày 17-23 tháng 11 năm 2005 của J. Edward Keyes “… hấp dẫn và không vui nhộn gì … Điều hướng lịch sử của các công ty máy tính là một việc kinh doanh khôn lanh, nhưng Bagnall giữ …