Về tác giả

Về tác giả

Thông tin về các Tác giả

Brian Bagnall là tác giả của một số sách máy tính cho McGraw-Hill, Prentice-Hall PTR và Syngress Publishing. Cuốn sách mới nhất của ông ấy, Core Lego Mindstorms Programming, đã được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Nhật. Ông cũng là người thường xuyên đóng góp cho Old-Computers.com, một bảo tàng trực tuyến chuyên lưu giữ lịch sử máy tính.